INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care abrogă Directiva 95 /46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul GDPR”) și Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (denumită în continuare „Regulamentul GDPR)

1. Dispoziții generale

Societatea UNIZDRAV S.R.L. , sediul social: mun. Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 49A, jud. Bihor, 410169, CUI 47791807, Nr. Reg. Com. J5/684/2023, organ statutar: Peter Uzik administrator, subliniază protecția datelor cu caracter personal. Operatorul datelor cu caracter personal prelucrate pe site-ul unizdrav.ro este UNIZDRAV S.R.L. (denumit în continuare „Operatorul”). Aceste politici de protecție a datelor cu caracter personal oferă informații despre modul în care Operatorul obține, stochează și prelucrează în continuare datele personale în legătură cu furnizarea de servicii în unitățile sale.

UNIZDRAV S.R.L. respectă confidențialitatea fiecărui vizitator al site-ului nostru. Următoarele informații se referă la tipul de date colectate de UNIZDRAV S.R.L. și la metodele de utilizare a acestora. Compania UNIZDRAV S.R.L. colectează, prelucrează și utilizează date cu caracter personal în conformitate cu legislația relevantă din România.

În această politică de protecție a datelor cu caracter personal, vă oferim informații despre modul în care colectăm, procesăm și protejăm datele Dumneavoastră cu caracter personal, precum și despre drepturile Dumneavoastră și posibilitățile de exercitare a acestora. Datele cu caracter personal sunt orice date referitoare la o persoană fizică identificată sau o persoană fizică identificabilă care poate fi identificată direct sau indirect, în principal pe baza unui identificator general aplicabil, a unui alt identificator și căreia i se asigură asistență medicală de către Operator.

Această declarație privind protecția datelor cu caracter personal nu se aplică site-urilor web ale altor operatori accesibile prin link-uri de pe site-urile societății UNIZDRAV S.R.L..

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar într-o manieră care respectă prevederile relevante din „REGULAMENTUL PARLAMENTULUI ȘI CONSILIULUI EUROPEAN (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date” , denumită în continuare „regulament GDPR” - https://www.dataprotection.ro și Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumită în continuare ”Legea 190/2018” - https://legislatie.just.ro.

Datele dumneavoastră personale sunt stocate în baze de date separate sau în căsuțe de e-mail stocate pe servere situate în Republica Slovacă și accesibile numai persoanelor autorizate, printr-un nume de autentificare separat și o parolă puternică. Aceste date sunt copiate zilnic.

Operatorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (dacă se dorește, sunt necesare identificarea țării terțe/organizației internaționale și identificarea așa-numitelor garanții adecvate). Furnizarea datelor cu caracter personal, precum și acordarea consimțământului Dumneavoastră pentru prelucrarea acestora, este voluntară. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, trimițând o retragere a consimțământului la adresa operatorului. Retragerea consimțământului întră în vigoare în ziua predării acestuia.

2. Ce tipuri de informații și date personale colectăm și în ce scopuri?

În general, putem solicita și obține date cu caracter personal de la Dvs. în sfera datelor Dvs. de contact (nume și prenume, adresă, e-mail, număr de telefon, data nașterii) sau alte date de identificare. Dacă vă solicităm categorii speciale de date cu caracter personal, precum informații despre starea de sănătate, aceasta va face obiectul unei documentații speciale și vă vom informa cu privire la scopul prelucrării acestora dacă este necesar.

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următorul interval: Client: nume, prenume, CNP, sex, cod asigurat, societate de asigurări de sănătate, adresă - stradă și număr, cod poștal, oraș, reședință temporară, e-mail, contact telefonic și categorii speciale de date cu caracter personal, mai exact date legate de sănătate. Reprezentantul legal al minorului: nume, prenume, adresă - strada și număr, cod poștal, oraș, reședință temporară, e-mail, contact telefonic.

Scopul prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal

Datele personale sunt prelucrate în scopul acordării asistenței medicale, rezervării unei examinări, emiterii unui document fiscal, contactării clientului, îndeplinirii unui contract (acord) privind furnizarea de asistență medicală. Consimțământul dat în scopuri de marketing este voluntar. Cu toate acestea, este necesar ca noi să vă putem trimite oferte individuale de produse și servicii. Nu vă putem oferi oferte individuale de servicii fără acest consimțământ.

Sursa datelor Dvs. Personale

Obținem datele personale enumerate mai sus direct de la Dumneavoastră ca persoană fizică. Obținem aceste date personale prin mijloace electronice, cum ar fi site-ul web al Operatorului, formulare, e-mailuri, sau prin comunicare telefonică cu Dumneavoastră, sau le-ați furnizat în alte documente. Desigur, aveți dreptul de a alege dacă ne furnizați date personale și ne permiteți să vă identificăm. Cu toate acestea, dacă decideți să nu ne furnizați datele personale pe care vi le solicităm, este posibil să nu vă putem oferi serviciile pe care ni le solicitați.

Cât timp vom prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal

Păstrăm datele și informațiile Dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul declarat și/sau conform cerințelor legislative. Datele cu caracter personal sunt revizuite în mod regulat pentru a ne asigura că păstrarea lor este necesară. În același timp, încercăm să stocăm doar informații care sunt exacte, actualizate și relevante. În cazul în care considerați că datele Dumneavoastră personale pe care le procesăm despre Dumneavoastră sunt incorecte, nu ezitați să ne contactați prin canalele disponibile, astfel încât să putem lua măsurile corespunzătoare pentru a le corecta.

Cine vă poate accesa datele personale

La furnizarea anumitor servicii, datele Dumneavoastră pot fi furnizate și unor terți dacă există un scop specific și legitim și acest lucru este în conformitate cu reglementările legale generale obligatorii și în cazul în care sunt luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că terții sunt obligați să respecte obligația de a menține încrederea și confidențialitatea cu privire la  protecția datelor cu caracter personal. În unele cazuri specifice, Operatorul poate utiliza datele Dumneavoastră în scopuri de marketing direct, în cazurile în care acest lucru este necesar pe baza consimțământului dumneavoastră.

Nu vom furniza date personale terților, cu excepția:

 • compania de asigurări de sănătate relevantă, alți furnizori de servicii medicale, persoanele enumerate la alin § 24 alin. 4 și alin § 25 alin. 1 din Legea nr. 576/2004 Coll. ale Legii privind îngrijirea sănătății, serviciile legate de furnizarea de asistență medicală și privind modificările și suplimentele la anumite acte, astfel cum a fost modificată;
 • Angajații și partenerii contractuali ai Operatorului, care au acces la datele dumneavoastră pentru a vă oferi servicii în numele UNIZDRAV Prešov, sunt obligați contractual să păstreze confidențialitatea acestor date și nu le pot folosi în niciun alt scop. În unele cazuri, folosim aplicații terțe pentru prelucrarea datelor care utilizează același standard sau un standard mai ridicat pentru protecția datelor cu caracter personal decât cel descris în acest document;
 • autorități publice, contractori externi, furnizori externi de servicii, companii afiliate și altele în cazul existenței unor reglementări legale relevante;
 • destinatarii care efectuează servicii IT/suport/outsourcing și dezvoltare IT pentru operator, precum și operarea serviciilor de găzduire web, precum și măsurarea traficului site-ului web;
 • linkurilor la rețelele sociale;
 • pentru stocarea adreselor de email ale cumpărătorilor, Compari (Online Comparison Shopping Kft.1074 Budapesta, Rákóczi út 70-72, CUI: HU24868291, Reg.Comertului: 01-09-186759) deține statutul de persoană împuternicită în vederea transmiterii chestionarelor de evaluare în cadrul Programului Magazin de Încredere. După efectuarea unei cumpărături aici, Compari va primi adresa de email a cumpărătorului. Motivul transmiterii datelor: solicitarea și afișarea feedbackului cumpărătorului. Adresa de email transmisă este gestionată, stocată de Online Comparison Kft în temeiul unui contract scris și respectând condițiile necesare protecției datelor.

Utilizarea legăturilor de rețele sociale

Site-ul nostru web poate conține funcții de rețele sociale Facebook și Instagram. Serviciile conexe sunt furnizate de Facebook Inc., Instagram („furnizori”).

Facebook este operat de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA ("Facebook"). O prezentare generală a butoanelor Facebook și a aspectului lor poate fi găsită la: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Link-ul îi spune furnizorului care dintre site-urile noastre web ați vizitat. Dacă sunteți conectat la contul Dvs. de utilizator Facebook în timp ce vizualizați paginile noastre, furnizorul poate obține informații despre interesele Dvs., adică informații la care aveți acces prin contul Dvs. de utilizator. Folosind orice funcție de link (de exemplu, făcând clic pe butonul „Like”, lăsând un link), aceste informații vor fi, de asemenea, transferate de browser direct către furnizor pentru stocare.

Pentru mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor de către Facebook și drepturile și opțiunile disponibile pentru a vă proteja confidențialitatea în aceste cazuri, vă rugăm să consultați notificarea de protecție a datelor/confidențialitate a furnizorului:

Notificarea privind protecția datelor/confidențialitatea de la furnizorul Facebook:

http://www.facebook.com/policy.php

Dacă doriți să împiedicați rețeaua socială Facebook să asocieze vizita Dumneavoastră pe site-ul nostru cu contul Dumneavoastră de utilizator, trebuie să vă deconectați de la contul de utilizator relevant înainte de a intra pe site-ul nostru.

Garantăm securitatea manipulării datelor și informațiilor Dumneavoastră cu caracter personal, împiedicând accesul neautorizat la acestea și furnizarea neautorizată a acestora și am stabilit proceduri materiale, tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția acestora.

3. Care sunt drepturile Dumneavoastră în procesarea datelor cu caracter personal?

Vă puteți exercita următoarele drepturi în procesarea datelor cu caracter personal:

Informații privind prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal

Persoana vizată are dreptul de a obține acces la datele cu caracter personal care o privesc și la informații: despre scopul prelucrării datelor cu caracter personal; categorii de date cu caracter personal prelucrate; identificarea destinatarului sau a categoriei de destinatar căruia i-au fost sau urmează să fie furnizate datele cu caracter personal, în special destinatarul într-o țară terță sau într-o organizație internațională, dacă este posibil; pentru perioada de stocare a datelor cu caracter personal, dacă acest lucru nu este posibil, informații cu privire la criteriile de determinare a acestora; dreptul de a solicita de la Operator corectarea datelor cu caracter personal referitoare la persoana în cauză, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora sau dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal; depuneți doar o moțiune de inițiere a procedurii conform art. 100 din GDPR; surse de date cu caracter personal, dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată; existența unui proces decizional individual automatizat, inclusiv profilarea conform art. 22 alin. 1 și 4 din Regulamentul GDPR; în aceste cazuri, Operatorul va furniza persoanei vizate informații, în special, despre procedura utilizată, precum și despre semnificația și consecințele așteptate ale unei astfel de prelucrări a datelor cu caracter personal pentru persoana afectată.

Dreptul de acces la datele personale

Aveți dreptul de a vi se confirma dacă sunt sau nu prelucrate date cu caracter personal și,  în caz afirmativ, aveți acces la informații despre prelucrare, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, perioada de stocare a datelor cu caracter personal, precum și dreptul la informare cu privire la drepturile Dvs., precum dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, informații despre sursa datelor cu caracter personal, informații despre luarea automată a deciziilor și crearea de profiluri, informații și garanții în cazul transferului de date cu caracter personal către o țară terță sau organizație internațională. Aveți dreptul de a furniza copii ale datelor cu caracter personal prelucrate.

Dreptul la rectificare

Prelucrăm datele Dumneavoastră personale învechite sau inexacte? V-ați schimbat adresa de domiciliu, de exemplu? Vă rugăm să ne informați despre acest lucru și vom corecta datele personale.

Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

În unele cazuri prevăzute de lege, suntem obligați să ștergem datele Dumneavoastră cu caracter personal conform instrucțiunilor Dumneavoastră. Cu toate acestea, fiecare astfel de solicitare este supusă revizuirii individuale, deoarece Operatorul are și o obligație sau un interes legitim în păstrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Dacă doriți ca datele Dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate exclusiv în cele mai necesare scopuri legale sau dacă doriți să blocați datele personale.

Dreptul la portabilitatea datelor

Dacă doriți să furnizăm datele Dumneavoastră cu caracter personal unei alte companii, vom transfera datele Dumneavoastră cu caracter personal în formatul corespunzător entității pe care o specificați, dacă nu există obstacole legale sau alte obstacole semnificative care ne împiedică să facem acest lucru.

Dreptul de opoziție, inclusiv luarea automată a deciziilor individuale

Dacă descoperiți sau credeți că prelucrăm date cu caracter personal cu încălcarea protecției vieții Dumneavoastră private și personale sau cu încălcarea reglementărilor legale, contactați-ne și cereți-ne o explicație sau eliminarea unei situații inadecvate. De asemenea, vă puteți opune direct luării deciziilor automate și profilării.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România

Cu inițiativa sau reclamația Dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți contacta oricând autoritatea de supraveghere, care este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania 
https://www.dataprotection.ro/.

Unde vă puteți exercita drepturile și se percep taxe aceste drepturi?

Vă puteți exercita drepturile individuale direct la Operator, telefonic la numărul: + 031 631 1469, prin trimiterea unui e-mail la adresa: info@unizdrav.ro, sau printr-o cerere scrisă trimisă la sediul companiei la adresa adresa: Str. Gheorghe Doja, nr.49A, Oradea, jud. Bihor, 410169.

Vă oferim gratuit toate informațiile și declarațiile de drepturi pe care le exercitați.

Cât timp puteți aștepta un răspuns de la Operator?

Vă vom furniza declarații și posibile informații despre măsurile luate în cel mai scurt timp, dar în cel mult o lună. Dacă este necesar, și ținând cont de complexitatea și numărul de solicitări, putem prelungi această perioadă la două luni. Vă vom informa despre extindere, inclusiv motivele.

Cum vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe principiul voluntarității. Aceasta înseamnă că îl puteți revoca în orice moment.

Ce ar trebui să conțină retragerea consimțământului?

 • Cine depune contestația. Vă rugăm să furnizați numele și prenumele, adresa de domiciliu și data nașterii, astfel încât să vă putem identifica;
 • Cui adresați retragerea consimțământului;
 • Informația că nu doriți să procesăm datele Dumneavoastră cu caracter personal;
 • Data și locul semnării retragerii;
 • Semnătura olografă.

Cum pot trimite revocarea?

Revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie transmisă în scris, astfel încât să avem o evidență corespunzătoare a revocării Dumneavoastră. Retragerea consimțământului poate fi trimisă prin e-mail la adresa info@unizdrav.ro sau prin poștă la adresa sediului Operatorului: str. Gheorghe Doja, nr.49A, Oradea, jud. Bihor, 410169. Dacă, după citirea documentelor legate de prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, ceva este neclar sau nu sunteți sigur despre ceva, vom fi bucuroși să vă explicăm orice termen sau parte din acest document.

031 631 1469 Chat

Acest site web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Prin utilizarea site-ului nostru web, sunteți de acord cu utilizarea tuturor cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile. Citește mai mult

Cookie-urile sunt fișiere text mici plasate pe computerul dvs. de site-urile web pe care le vizitați. Site-urile web folosesc cookie-uri pentru a facilita navigarea eficientă și efectuarea anumitor funcții de către utilizatori. Cookie-urile care sunt necesare pentru ca site-ul web să funcționeze corect pot fi setate fără consimțământul dumneavoastră. Toate celelalte cookie-uri trebuie aprobate în browser înainte de a fi setate. Vă puteți modifica oricând consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor pe această pagină.