POLITICA DE RECLAMAȚIE

POLITICA DE RECLAMAȚIE
Condiții de reclamație ale magazinului online (e-shop)

parte integrantă a termenilor și condițiilor generale

 1. Este admisă reclamația doar pentru  Bunurile care au fost achiziționate numai de la Vânzător și care sunt proprietatea Cumpărătorului.
 2. Toate Bunurile oferite au garanție timp de 24 de luni, iar Bunurile uzate au garanție timp de 12 luni, durata de viață standard a bateriei este de 6 luni. Dacă perioada de utilizare este marcată pe Produs, pe ambalajul acestuia sau pe instrucțiunile atașate acestuia, perioada de garanție nu se încheie înainte de expirarea acestei perioade.
 3. Perioada de garanție începe din ziua primirii Bunurilor de la compania de transport.
 4. Cumpărătorul este obligat să depună o reclamație la vânzător imediat după descoperirea defectului.
 5. Cumpărătorul poate exercita drepturi de răspundere față de Vânzător după cum urmează:
  a) reclamație scrisă, semnată olograf, printr-un formular de reclamație la adresa sediului vânzătorului, împreună cu Bunurile revendicate și o dovadă de cumpărare a Bunurilor prin colet poștal obișnuit sau prin curier. Vânzătorul nu acceptă Bunurile achiziționate care i-au fost trimise de către Cumpărător cu ramburs.
  b) electronic,  prin intermediul unui formular de retur, al cărui model este anexa nr. 2 din aceste TCG.
 6. Totodată, Cumpărătorul este obligat sa prezinte de îndată Bunurile revendicate si dovada de cumparare a Bunurilor Vânzătorului prin poștă la adresa sediului Vânzătorului.
 7. Pentru gestionarea corectă a produselor reclamate, Cumpărătorul va informa Vânzătorul cu privire la numele și prenumele său, adresa de reședință permanentă și data depunerii reclamației, prin formularul de reclamație, care se află pe site-ul web al magazinului electronic. 
 8. O reclamație cu privire la Bunuri este considerată a fi fost realizată numai după îndeplinirea procedurii specificate în Procedura de Reclamații.
 9. Drepturile cumpărătorului atunci când face reclamație :
  a) În cazul în care Produsul prezintă un defect care poate fi înlăturat, Vânzătorul îl va înlătura gratuit, în mod corespunzător, fără întârzieri inutile, în cel mult 30 de zile de la data reclamației. În loc să înlăture defectul, Vânzătorul poate oricând înlocui Produsul defect cu unul fără defecte, dacă acest lucru nu cauzează dificultăți serioase Cumpărătorului. În loc să înlăture defectul, Cumpărătorul poate cere înlocuirea Bunurilor sau, dacă defectul se referă doar la o parte a Bunurilor, înlocuirea unei părți a Bunurilor, numai dacă acest lucru nu duce la costuri nerezonabile pentru Vânzător, având în vedere prețul Bunurilor sau gravitatea defectului;
  b) În cazul în care Bunurile au un defect care nu poate fi înlăturat și care împiedică utilizarea corectă a Bunurilor ca Bunuri fără defecte, Cumpărătorul are dreptul de a schimba Bunurile sau de a se retrage din Acordul de Cumpărare. Aceleași drepturi aparțin Cumpărătorului dacă defectele pot fi înlăturate, dar dacă Cumpărătorul nu poate folosi în mod corespunzător Bunurile din cauza reapariției defectului după reparare sau din cauza unui număr mai mare de defecte;
  c) Dacă sunt implicate alte defecte ireparabile, Cumpărătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare din Prețul de achiziție al Bunurilor;
  d) În cazul Bunurilor achiziționate de Cumpărător de la Vânzător marcate ca defecte sau utilizate, Vânzătorul nu este responsabil pentru defectele cauzate de utilizarea sau uzura Bunurilor. În cazul Bunurilor vândute la un preț mai mic, Vânzătorul nu este responsabil pentru un defect pentru care s-a negociat un preț mai mic.
 10. Drepturile de răspundere pentru defecte ale Bunurilor, pentru care se aplică perioada de garanție, expiră dacă nu au fost exercitate în perioada de garanție.
 11. Dreptul la garanție expiră dacă:
  a) defectul a fost cauzat de deteriorarea mecanică a Bunurilor cauzată de Cumpărător;
  b) manipularea necorespunzătoare a Bunurilor, într-un alt mod decât cel menționat în instrucțiunile de utilizare;
  c) neraportarea defectelor evidente pentru acceptarea Bunurilor;
  d) folosirea Bunurilor în condiții care nu corespund mediului natural al Bunurilor datorită umidității, efectelor chimice și mecanice ale acestora;
  e) neglijarea îngrijirii și întreținerii Bunurilor;
  f) deteriorarea Bunurilor prin încărcare excesivă;
  g) utilizarea Bunurilor cu încălcarea condițiilor menționate în documentație, principii generale, standarde tehnice sau reglementări de siguranță sau alte încălcări ale condițiilor de garanție.
 12. De asemenea, erorile cauzate de un dezastru natural sunt excluse din garanție. De asemenea, garanția nu se aplică uzurii normale a Produsului (sau a părții sale) cauzate de utilizarea produsului. Prin urmare, o durată de viață mai scurtă a produsului nu poate fi considerată un defect și nu poate fi revendicată.
 13. În cazul în care Consumatorul face o reclamație, Vânzătorul sau un angajat autorizat de acesta va informa Consumatorul cu privire la drepturile sale conform Termenilor și Condițiilor Generale, iar în baza deciziei Consumatorului, Vânzătorul va determina modalitatea de tratare a reclamației conform prezentei Proceduri de Reclamații imediat, în cazuri complexe nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data reclamației, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a stării Bunurilor, nu mai târziu de 30 de zile de la data reclamației.
 14. După stabilirea modului de tratare a reclamației, Vânzătorul este obligat să trateze reclamația imediat, în cazuri justificate și ulterior; cu toate acestea, procesarea cererii nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data depunerii cererii. După expirarea termenului de procesare a reclamației, Consumatorul are dreptul de a se retrage din Acordul de Cumpărare sau are dreptul de a schimba Bunurile cu Bunuri noi.
 15. Vânzătorul este obligat să elibereze imediat o confirmare Consumatorului atunci când face o reclamație , dacă aceasta nu este posibilă, aceasta trebuie să fie livrată Consumatorului fără întârzieri inutile, dar cel târziu împreună cu un document de finalizare a reclamației. În confirmare, Vânzătorul va indica momentul în care a fost făcută reclamația, care este conținutul revendicării și ce metodă de soluționare a reclamației solicită Consumatorul. De asemenea, Vânzătorul este obligat să furnizeze Consumatorului un document scris care confirmă finalizarea revendicării în cel mult 30 de zile de la data aplicării revendicării. Vânzătorul va trimite documentul scris la finalizarea reclamației Cumpărătorului în mod electronic la adresa de e-mail specificată în reclamație sau în contul de utilizator al Cumpărătorului sau la adresa poștală a Cumpărătorului.
 16. În cazul în care Consumatorul a făcut o reclamație cu privire la Bunuri în primele 12 luni de la cumpărare, Vânzătorul poate trata reclamația respingând-o doar pe baza unei evaluări profesionale. O opinie scrisă a unui expert, un aviz emis de o persoană autorizată, o persoană notificată sau acreditată sau o opinie a unei persoane autorizate de producător să efectueze reparații în garanție este considerată o evaluare a unui expert. Indiferent de rezultatul expertizei, Consumatorului nu i se poate cere să plătească costurile expertizei sau alte costuri aferente expertizei. Vânzătorul va furniza Consumatorului o copie a expertizei care justifică respingerea revendicării în cel mult 14 zile de la data procesării reclamației.
 17. În cazul în care Consumatorul a formulat o reclamație cu privire la Bunuri după 12 luni de la achiziționarea Bunurilor, iar Vânzătorul a respins-o, persoana care a tratat reclamația este obligată să indice în documentul de reclamație cui poate trimite Consumatorul produsul și expertiza. În cazul în care produsul este trimis spre expertiză unei persoane desemnate, costurile expertizei, precum și toate celelalte costuri aferente, sunt suportate de Vânzător, indiferent de rezultatul expertizei. În cazul în care Consumatorul dovedește responsabilitatea Vânzătorului pentru defect printr-o evaluare de specialitate, acesta poate aplica din nou reclamația. Perioada de garanție nu expiră în timpul efectuării expertizei. Vânzătorul este obligat să ramburseze Consumatorului în termen de 14 zile de la data reaplicarii reclamației toate costurile suportate pentru expertiză, precum și toate costurile aferente suportate în mod intenționat. Vânzătorul nu are dreptul să respingă o revendicare reînnoită.
 18. În cazul în care Bunurile livrate nu au proprietățile pentru care Consumatorul și-a exprimat interesul și care se potrivesc cu descrierea furnizată de Vânzător, costurile de returnare și livrare a Bunurilor, care corespund Contractului de Cumpărare, precum și toate costurile suportate de către Consumator în legătură cu aceasta, vor fi suportate de Vânzător.
 19. În cazul în care reclamația este acceptată de către Vânzător, Vânzătorul va returna taxele poștale către Consumator.
 20. Prevederile relevante ale Codului civil vor fi folosite pentru a reglementa răspunderea pentru defectele Bunurilor, inclusiv garanția calității, în relațiile contractuale dintre Vânzător și Cumpărător care nu este Consumator .
 21. O reclamație este considerată soluționată dacă procedura de reclamație se încheie cu predarea Bunurilor revendicate, schimbul sau returnarea acestuia a Prețului de achiziție al Bunurilor, o invitație scrisă de preluare a prestației sau respingerea sa justificată.
 22. Nedeteriorarea Bunurilor sau integritatea ambalajului (conform instrucțiunilor la primirea Bunurilor) trebuie verificată la primirea Bunurilor, întrucât Bunurile pot fi deteriorate în timpul transportului, recomandăm Cumpărătorului să despacheteze Bunurile și să le inspecteze în prezența transportatorului. Prin semnătura dumneavoastră, declarați curierului că coletul și, de asemenea, Bunurile ambalate în pachet sunt în ordine și nedeteriorate.
 23. Aceste Condiții de Reclamație fac parte integrantă din Termenii și Condițiile Generale, iar Vânzătorul își rezervă dreptul de a le modifica în orice moment, fără notificare prealabilă a Cumpărătorului.Termenii și Condițiile Generale ale magazinului online (e-shop)
031 631 1469 Chat

Acest site web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Prin utilizarea site-ului nostru web, sunteți de acord cu utilizarea tuturor cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile. Citește mai mult

Cookie-urile sunt fișiere text mici plasate pe computerul dvs. de site-urile web pe care le vizitați. Site-urile web folosesc cookie-uri pentru a facilita navigarea eficientă și efectuarea anumitor funcții de către utilizatori. Cookie-urile care sunt necesare pentru ca site-ul web să funcționeze corect pot fi setate fără consimțământul dumneavoastră. Toate celelalte cookie-uri trebuie aprobate în browser înainte de a fi setate. Vă puteți modifica oricând consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor pe această pagină.